Confidentialitate

Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR)

Tratăm cu responsabilitate protecța datelor personale, prin urmare, societatea noastră, în calitate de operator al magazinului online eBrico.ro se aliniază cerintelor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

“Datele cu caracter personal” sunt datele privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Doar cu acordul dvs. și numai dacă sunt furnizate voluntar, colectăm minimul datelor personale necesare pentru realizarea activității comerciale: facturare, livrare, service.

Refuzul dvs. de a ne dezvalui aceste date duce la imposibilitatea furnizării bunurilor și/sau serviciilor pe care dvs. le-ați solicitat telefonic, pe email sau prin intermediul platformei online.

Datele furnizate vor fi stocate pe perioada cât sunteți clientul societății și atâta timp cat produsul achiziționat se afla în perioada de garanție.

Magazinul online eBrico.ro este găzduit de servere foarte performante, datele pe care ni le furnizați sunt în siguranță, rămân proprietatea dvs., acestea sunt stocate doar pe servere din România aparținând furnizorului serviciului de webhosting Net Design SRL. Sistemul de back-up este foarte bine implementat și securizat, nimeni în afara personalului specializat din departamentul tehnic al Net Design nu are acces la aceste sisteme.

Date inregistrate pentru contul de client

Utilizatorii magazinului eBrico.ro au posibilitatea de a-și crea un cont de client. Înregistrarea este necesară dacă doriți să aveti acces la servicii suplimentare: efectuarea mai rapidă a solicitărilor, urmărirea statusului acestora, wishlist, etc.

În cadrul procesului de înregistrare prelucrăm urmatoarele detalii:

  • Numele și prenumele
  • Numele de utilizator ales
  • Numărul de telefon
  • Adresa de email
  • Parola (nu poate fi văzută)
  • Adresa postală completă
  • Alte detalii, la alegerea dvs.

De asemenea datele dvs. personale pot fi transmise catre furnizori terți, cum ar fi transportatorii, în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre de furnizare a produselor iar în anumite situații putem dezvalui aceste date personale catre autorități.

Ca utilizator aveți următoarele drepturi:

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergere a datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se intemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii ramânând în continuare valabilă;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umana cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Justiției.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și totodată aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, fie individual, fie cumulat sau pentru orice nelămuriri legate de colectarea datelor dvs. personale vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de email contact@ebrico.ro sau la numarul de telefon afisat.

SHOPPING CART

close